Terug
Voorbereiden op later

Een testament opstellen: wat moet ik weten?

Een testament opstellen is een minder prettig klusje wat we het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan. Als je een huis koopt, kinderen krijgt, gaat trouwen of scheiden of met pensioen gaat, er zijn verschillende momenten waarop je gaat nadenken over het vastleggen van persoonlijke keuzes. Maar… Wat houdt een testament precies in?

Een testament is een herroepbare akte waarin wordt vastgelegd wat jouw keuzes zijn over wat er na jouw dood moet gebeuren. Hierin staat bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn van jouw spullen en wat zij dan zullen erven, maar ook wie er niets mogen erven. Ook de executeur en eventuele voogd voor je kinderen kunnen opgenomen worden in je testament. Daarnaast kan je in je testament laten opnemen waar jouw geld naar toe gaat; een goed doel bijvoorbeeld. 

De notaris 

Alleen een notaris kan een officieel testament opstellen. Ben je er klaar voor om aan je testament te beginnen, maak dan als eerst een afspraak met een notaris van jouw keuze. Met hem bespreek je al je wensen en hij adviseert je over de gevolgen daarvan. Vervolgens vertaalt de notaris jouw wensen in juridische bepalingen. Als zowel jij als de notaris het testament hebben ondertekend, is het document officieel en komt het in het Centraal Testamentregister. 

Ondanks dat blijft jouw testament altijd privé. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht. Tenzij je zelf besluit dat iemand jouw testament mag lezen, zal het door niemand gezien worden. Een testament blijft voor eeuwig geldig, totdat je misschien besluit het te herroepen. Dit gebeurt wanneer je je testament wilt veranderen, omdat er bijvoorbeeld iets is veranderd in je leven. Ook dit kan alleen met de notaris erbij. Het wordt aangeraden om eens in de vijf jaar je testament in te zien en zo nodig aan te passen aan je nieuwe situatie. 

Kinderen 

Er zijn heel veel zaken omtrent jouw kinderen wat kan worden vastgelegd in een testament. Bijvoorbeeld het opnemen van een voogd, iemand die de zorgt over jouw minderjarige kinderen wanneer zowel jij als je partner overlijden. Ook kan je een bewindvoerder benoemen, wanneer je niet wilt dat een andere ouder, voogd, (ex)partner het vermogen van jouw kind beheert. Of wanneer je kind zelf niet goed met geld kan omgaan, door bijvoorbeeld een beperking. De bewindvoerder beheert dan de erfenis voor de benoemde erfgenaam. 

Zo zijn er nog veel meer andere zaken die voor kinderen vastgelegd kunnen worden. Zoals het rechttrekken van een schenking aan één kind (bij bijvoorbeeld studie), waardoor een ander kind een groter deel krijgt en de geldverdeling wordt rechtgetrokken na jouw overlijden. Ook kan je vaststellen welke specifieke spullen door een van de kinderen geërfd moeten worden. Daarnaast kan je veel vast laten leggen omtrent jouw partner, bij bijvoorbeeld hertrouwen na jouw overlijden.

Erfenis 

Ook het vastleggen van de erfenis is niet geheel onbelangrijk. Daar zijn een paar regels over bij het vastleggen in een testament. Wanneer je, ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap, samenwoont, erft jouw partner niks van je na jouw overlijden. Door jouw partner in je testament te benoemen, kan je regelen dat hij of zij wel jouw eigendommen erft. Ook kan je het zogeheten ‘verblijvingsbeding’ vastleggen. Dit houdt in dat alle gemeenschappelijke bezittingen na overlijden niet worden verdeeld en in bezit blijven van je partner. 

Weet je niet zo goed wat je wilt vastleggen in je testament? Dan kun je dit bespreken met de notaris. Maar je kan ook een online checklist doen, om te ontdekken wat er mogelijk is en wat bij jou past.

Door Nienke van der Wal

Bronnen: Het Juridisch Loket, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Rijksoverheid,