Overlijdensberichten Friesland

Hier vindt u de overlijdensberichten uit de provincie Friesland van de afgelopen week. U kunt hier nog verder zoeken op naam, plaatsingsdatum en dag- of weekblad in Friesland, zoals de Leeuwarder Courant.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 60 overlijdensberichten geplaatst in de week- en dagbladen van Nederland.

Ernst Leonard Adema

Geboren op 12-05-1934
Overleden op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant

Marten Blaauw

Geboren op 22-06-1937
Overleden in Joure: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Heerenveense Courant Jouster Courant Zuid Friesland

Ientske Bosma-v. d. Molen

Geboren op 22-05-2012
Overleden in Picton: op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant De Feanster

Meta (Margaretha Maria Catharina) van Dijk-Zwaga

Geboren op 09-08-1941
Overleden op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Meppeler Courant Steenwijker Courant

Vroukje Dijkstra-Delfsma

Geboren in Wolvega: op 26-08-1951
Overleden in Wolvega: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: De Stellingwerf

Ysbrand van der Ende

Geboren in Schipluiden: op 27-06-1943
Overleden in Joure: op 18-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Lody Franzen

Geboren op 27-02-1956
Overleden op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Sneeker Nieuwsblad Leeuwarder Courant Bolswards Nieuwsblad

Jan de Graaf

Geboren in Warns: op 06-09-1938
Overleden in Balk: op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Balkster Courant

Elske Haagsma-Tolsma

Geboren in Sneek: op 14-07-1934
Overleden in Damwâld: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant

Hinke Haaksma-Iedema

Geboren in Ljussens: op 03-04-1936
Overleden in Feanwâlden: op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Friesch Dagblad

Jan Haanstra

Geboren in Fochteloo: op 12-05-1942
Overleden in Vledderveen (Dr): op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dagblad van het Noorden Leeuwarder Courant Meppeler Courant Steenwijker Courant

IJtje de Heij-Zijlstra

Geboren in Munnekeburen: op 16-06-1933
Overleden in Wolvega: op 18-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sietse Hempenius

Geboren in Leeuwarden: op 31-03-1936
Overleden in Sneek: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Sneeker Nieuwsblad Leeuwarder Courant

Anno Henstra

Geboren in Kootstertille: op 01-10-1949
Overleden in Kollum: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Nieuwsblad Noordoost-Friesland De Feanster Leeuwarder Courant

Foekje Trijntje Heslinga-van Dijk

Geboren in Holwerd: op 19-08-1938
Overleden in Leeuwarden: op 17-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Tjipke Hofker

Geboren in Nes (Ameland): op 25-02-1933
Overleden in Overlangbroek: op 17-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Alle Hofstede

Geboren in Surhuizum: op 04-09-1940
Overleden in Surhuisterveen: op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: De Feanster Friesch Dagblad

Neeltje Angenent Holkema

Geboren in Oldeouwer: op 04-09-1971
Overleden in Epe: op 16-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Jouster Courant Zuid Friesland

Trijntje Hoornveld-Atsma

Geboren in Gaastmeer: op 20-12-1926
Overleden in Heeg: op 18-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Annie Huizenga-Lok

Geboren in Harlingen: op 07-10-1939
Overleden in Harlingen: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Aafke Jansma-van der Veen

Geboren in Boerakker: op 11-04-1926
Overleden in Drachten: op 14-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Hendrik (Hindrik) de Jong

Geboren in Heerenveen: op 01-04-1946
Overleden in Tjalleberd: op 15-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Jan Jongbloed

Geboren in Roordahuizum: op 02-08-1946
Overleden in Leeuwarden: op 16-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Meppeler Courant Steenwijker Courant

Meindert Kalverda

Geboren in Eenrum: op 31-10-1949
Overleden in Heerenveen: op 17-05-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant