Overlijdensberichten Friesland

Hier vindt u de overlijdensberichten uit de provincie Friesland van de afgelopen week. U kunt hier nog verder zoeken op naam, plaatsingsdatum en dag- of weekblad in Friesland, zoals de Leeuwarder Courant.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 40 overlijdensberichten geplaatst in de week- en dagbladen van Nederland.

Jan Akkermans

Geboren op 10-10-1944
Overleden op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Pietsje Anema-Anema

Geboren in Weidum: op 31-10-1941
Overleden in Harns: op 24-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sytske de Boer-Vogel

Geboren in Minnertsga: op 19-12-1924
Overleden in Hurdegaryp: op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Jetse Boersma

Geboren in Wjelsryp: op 20-01-1966
Overleden in Wjelsryp: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Ype Laas Bonnema

Geboren in Kubaard: op 16-06-1937
Overleden in Franeker: op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Johannes Boomsma

Geboren in Minnertsga: op 21-05-1936
Overleden in Sint Annaparochie: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Appie Dijkstra-Hoekstra

Geboren in Leeuwarden: op 08-08-1939
Overleden in Grou: op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Hendrik Elzinga

Geboren op 23-10-1930
Overleden op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Henny Faber-Laagland

Geboren in Bolsward: op 18-01-1925
Overleden in Sneek: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant De Stellingwerf

Maria Martha (Mieke) Geertsma-Huizenga

Geboren in Drachten: op 23-03-1948
Overleden in Leeuwarden: op 25-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Piet Greydanus

Geboren in Garyp: op 29-06-1938
Overleden in Burgum: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jantje van Groning-Hanenburg

Geboren in Wjelsryp: op 15-08-1934
Overleden in Goutum: op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Wouter Jelle de Groot

Geboren in Rauwerderhem: op 23-08-1956
Overleden in Jonkersvaart: op 24-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dagblad van het Noorden Leeuwarder Courant

Jouert Gerrit Hoekstra

Geboren in Heerenveen: op 03-10-1942
Overleden in Wolvega: op 25-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Kees Hoff

Geboren in Amsterdam: op 29-07-1941
Overleden in Gorredijk: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Ida Marlena Hoomans

Geboren in Gaastmeer: op 06-10-1940
Overleden in Sneek: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jeltje Horjus-van der Ploeg

Geboren in Rottevalle: op 04-09-1934
Overleden in Wyns: op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Geertje Jansma-Alkema

Geboren in Franeker: op 07-02-1930
Overleden in Stiens: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Rien Jongman

Overleden op 22-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dagblad van het Noorden Leeuwarder Courant

Wytze Kamstra

Geboren in Ouwedyk: op 03-10-1932
Overleden in Franeker: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Doetje Kuipers-Hof

Geboren in Heech: op 09-06-1934
Overleden in Ljouwert: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Fetje Mulder-van der Sluis

Geboren in Roden: op 14-09-1932
Overleden in Heerenveen: op 23-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad

Rudolf Hendrik (Rudie) Neef

Geboren op 25-07-1945
Overleden op 24-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Maria Adriana (Marie) van Ooijen-Kuipers

Geboren in Oosthem: op 04-09-1934
Overleden in Gorredijk: op 25-06-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad