Overlijdensberichten Friesland

Hier vindt u de overlijdensberichten uit de provincie Friesland van de afgelopen week. U kunt hier nog verder zoeken op naam, plaatsingsdatum en dag- of weekblad in Friesland, zoals de Leeuwarder Courant.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 48 overlijdensberichten geplaatst in de week- en dagbladen van Nederland.

Henk Annema

Geboren op 21-01-1935
Overleden op 08-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Richard Annema

Geboren op 23-05-1973
Overleden in De Westereen: op 09-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Nieuwsblad Noordoost-Friesland Leeuwarder Courant

Aukje van der Beek-Fennema

Geboren in Blije: op 06-07-1939
Overleden in Ferwert: op 09-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Bertus de Boer

Geboren in Noordwijk (Zh): op 24-11-1931
Overleden in Drachten: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: De Feanster

Annigje de Boer-Huitema

Geboren in Dantumawoude: op 03-05-1952
Overleden in Drachten: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant

Ann de Boer-Meintema

Geboren in Minnertsga: op 16-05-1930
Overleden in Heerenveen: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant De Stellingwerf

Grietje de Boer-Zijlstra

Geboren in Buitenpost: op 07-02-1935
Overleden in Kollum: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant De Feanster Leeuwarder Courant

Anna Bosch-Broersma

Geboren in Achlum: op 29-04-1936
Overleden in Tsjom: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Eke Sjoukje van Bruggen-Beenen

Geboren in Oranjewoud: op 18-07-1939
Overleden in Oosterwolde (Fr): op 08-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Thomas Elzinga

Overleden in Drachten: op 06-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant

Harmke (Hammie) Engwerda-Wispelwey

Geboren in Goënga: op 03-04-1945
Overleden in Scharnegoutum: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Sneeker Nieuwsblad Leeuwarder Courant Bolswards Nieuwsblad

José Karinka Franken

Geboren in Tarakan (NI): op 12-05-1939
Overleden in Wommels: op 06-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Anna Johanna (Annie) Groenendaal-Ettema

Geboren in Bolsward: op 10-03-1927
Overleden in Harlingen: op 09-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Margaretha Frederika (Greetje) Heidinga-Osinga

Geboren in Drachten: op 07-12-1940
Overleden in Leeuwarden: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant

Anneke Herrema-Joustra

Geboren in Wommels: op 14-10-1937
Overleden in Sumar: op 06-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Maaike Holtrop-van der Kooi

Geboren in Broek onder Akkerwoude: op 21-02-1934
Overleden in Mildam: op 09-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Trientsje van Houten-Mud

Geboren in Oudega: op 12-07-1946
Overleden in Drachten: op 08-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jan Dirk (Dick) van Iperen

Geboren in Rotterdam: op 29-08-1936
Overleden in Leeuwarden: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Pietsje Jasper-de Wagt

Geboren in Oude Leije: op 17-02-1961
Overleden in Tjalleberd: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Heerenveense Courant Nieuwe Ooststellingwerver

Bauke de Jong

Geboren in Ter Idzard: op 11-11-1936
Overleden in Heerenveen: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Heerenveense Courant

Hette Kaspersma

Geboren in Oudega: op 16-03-1956
Overleden in Oudega: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Sneeker Nieuwsblad Leeuwarder Courant

Hendrik Lucas (Henk) Kingma

Geboren in Sneek: op 24-04-1937
Overleden in Sneek: op 06-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Sneeker Nieuwsblad Leeuwarder Courant

Albert Jan Klut

Geboren in Leeuwarden: op 20-02-1948
Overleden in Leeuwarden: op 07-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sieuwke Knol-de Vries

Geboren in Bûtenstfallaat: op 04-11-1924
Overleden in Drachten: op 05-08-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant