Overlijdensberichten Friesland

Hier vindt u de overlijdensberichten uit de provincie Friesland van de afgelopen week. U kunt hier nog verder zoeken op naam, plaatsingsdatum en dag- of weekblad in Friesland, zoals de Leeuwarder Courant.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 66 overlijdensberichten geplaatst in de week- en dagbladen van Nederland.

Sjoeke Andringa-Struiksma

Overleden op 27-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad

Luutske Bakker-Barwegen

Overleden op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad

Jacobi Bandsma-Douma

Geboren in Twijzel: op 24-06-1925
Overleden in Buitenpost: op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Hijlkje (Hieke) de Boer-Vlas

Geboren in Workum: op 02-09-1929
Overleden in Harlingen: op 23-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Fokje Boersma-Postma

Geboren in Dokkum: op 01-02-1962
Overleden in Schiermonnikoog: op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Cornelia (Corry) Bosma-van der Meer

Geboren in Leeuwarden: op 01-01-1954
Overleden in Dronrijp: op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sjoukje Braaksma-Bakker

Overleden in Kampen: op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Trouw Leeuwarder Courant

Jetske Braam-Terpstra

Geboren in Leeuwarden: op 16-12-1956
Overleden in Nieuwe Niedorp: op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jitske Bruinsma

Geboren in Leeuwarden: op 25-06-1955
Overleden in Leeuwarden: op 25-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Bertrand (Bert) van Campen

Geboren in 's-Gravenhage: op 25-03-1948
Overleden in Nes (Ameland): op 27-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Minne Dantuma

Geboren in Dantumawoude: op 14-03-1955
Overleden in Leeuwarden: op 23-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Lucas van Dijk

Overleden in Emmen: op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dagblad van het Noorden Leeuwarder Courant

Jacob Dijkstra

Overleden op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jappie (Jacob) Douma

Geboren op 19-07-1938
Overleden op 01-03-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Froukje Elzinga-Vonk

Geboren in Noardburgum: op 21-09-1939
Overleden in Burgum: op 23-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Foekje Attje Feddes-Mulder

Geboren in Twijzelerheide: op 09-05-1921
Overleden in Buitenpost: op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Pauline Fetter-Nieveen

Geboren in Sneek: op 18-04-1930
Overleden in Leeuwarden: op 23-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Cees Hager

Geboren op 22-03-1951
Overleden op 23-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Rein Halbersma

Geboren in Wânswert: op 05-03-1949
Overleden in Kollum: op 25-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Broer van der Heide

Geboren op 05-04-1937
Overleden op 24-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Johanna Suzanna Geertruida (Zus) Hoeksema-Visser

Geboren in Stavoren: op 21-12-1939
Overleden in Makkum (Fr): op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jitse Hoogterp

Geboren in Farebuorren: op 05-06-1945
Overleden in Ljouwert: op 25-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Klaas Beene Idzerda

Geboren in Tijnje: op 29-07-1946
Overleden in Drachten: op 25-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Wim Jansen

Geboren in Spokedam: op 08-01-1940
Overleden in Groningen: op 26-02-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: De Stellingwerf