Overlijdensberichten Friesland

Hier vindt u de overlijdensberichten uit de provincie Friesland van de afgelopen week. U kunt hier nog verder zoeken op naam, plaatsingsdatum en dag- of weekblad in Friesland, zoals de Leeuwarder Courant.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 69 overlijdensberichten geplaatst in de week- en dagbladen van Nederland.

Rypke Albertsma

Overleden op 25-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Pieter (Piet) Bakker

Geboren in Engwierum: op 10-12-1936
Overleden in Kollum: op 20-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Nieuwsblad Noordoost-Friesland Leeuwarder Courant

Jouke van den Berg

Geboren in Ie: op 14-09-1952
Overleden in Driezum: op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant

Foppe Bergsma

Geboren op 12-05-1948
Overleden op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Friesch Dagblad

Aukje Boersma-van Dam

Geboren in Warns: op 08-03-1927
Overleden in Warns: op 23-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Tietje Froukje (Titie) Burggraaff-Kingma

Geboren in De Tike: op 12-10-1943
Overleden in Leeuwarden: op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Douwe Burghgraef

Geboren in Exmorra: op 02-05-1937
Overleden in Leeuwarden: op 23-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Richt Cuperus-Kloostra

Geboren in Niawier: op 08-11-1931
Overleden in Drachten: op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Friesch Dagblad

Caroline van Dijk

Geboren op 24-04-1968
Overleden op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Klaas Dijkstra

Geboren in Leeuwarden: op 22-12-1946
Overleden in Engwierum: op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant

Nutte Dijkstra

Geboren in Oosternijkerk: op 05-10-1938
Overleden in Dokkum: op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant

Leentje Dijkstra-Kiestra

Geboren op 08-08-1931
Overleden op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Neeltje Dijkstra-Otten

Overleden op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Emma Dijkstra-Teune

Geboren op 19-09-1940
Overleden op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Tjeerd Douma

Geboren op 31-10-1969
Overleden op 23-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant De Feanster Leeuwarder Courant

Jannie Faber-Dijkstra

Geboren op 21-11-1930
Overleden op 24-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Atje Folkertsma-Mellema

Geboren in Aldtsjerk: op 24-12-1937
Overleden in Donkerbroek: op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Nieuwe Ooststellingwerver

Henny Folkertsma-Wonink

Geboren op 10-04-1929
Overleden op 20-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Dockumer Courant Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Anjo Fransen

Geboren op 09-09-1955
Overleden op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sieger Gorter

Overleden in Drachten: op 22-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant Leeuwarder Courant Nieuwe Ooststellingwerver

Annie de Groot-de Kroon

Geboren op 26-10-1932
Overleden op 23-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Huis aan Huis Leeuwarder Courant

Egbert Haven

Geboren in Noordwolde (Fr): op 16-11-1947
Overleden in Heerenveen: op 20-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: De Stellingwerf

Lolkje (Lonny) Hibma-Nawijn

Geboren in Bolsward: op 03-06-1947
Overleden in IJlst: op 23-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Ria (Maria Barbara Agatha) van 't Hoog

Geboren in Utrecht: op 08-12-1943
Overleden in Drachten: op 21-01-2022 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Drachtster Courant