Overlijdensberichten in de Leeuwarder Courant

Hier vindt u de overlijdensberichten die in de afgelopen week zijn geplaatst in de Leeuwarder Courant. U kunt hier nog verder zoeken op naam en/of plaatsingsdatum.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 46 overlijdensberichten geplaatst in Leeuwarder Courant

Francisca Louise Jacoba Maria Aben

Geboren in Hilversum: op 11-10-1932
Overleden in Hegebeintum: op 09-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Rienk Bakker

Geboren in Stiens: op 29-05-1920
Overleden in Bitgum: op 08-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jetske Baron-Dijkstra

Geboren in Bitgum: op 03-06-1929
Overleden in Franeker: op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jan Bergsma

Geboren op 12-05-1945
Overleden in Suwâld: op 09-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Elly Breeuwsma

Geboren in Bolsward: op 24-03-1962
Overleden in Leeuwarden: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Manny Brouwer

Overleden op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

André Bruinsma

Geboren in Sneek: op 21-08-1944
Overleden in Heerenveen: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Bertha van Buiten-Winters

Geboren op 15-06-1943
Overleden op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Tjeerd Buursma

Geboren in Bitgum: op 24-07-1961
Overleden in Jirnsum: op 09-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Hendrik Eising

Geboren in Hijken: op 22-06-1927
Overleden in Sneek: op 08-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Ronald Foekema

Geboren op 02-10-1978
Overleden in Scharnegoutum: op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jantje de Graaf-Bijlsma

Geboren in Friens: op 20-09-1940
Overleden in Akkrum: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Klazina Hendrika (Klara) Groenewoud-Groendijk

Geboren in Groningen: op 21-07-1944
Overleden in Leeuwarden: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Ate Hoekstra

Geboren in Dantumawoude: op 01-09-1940
Overleden in Damwâld: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Marijke Hofstee

Geboren in Nijeholtwolde: op 21-06-1957
Overleden in Heerenveen: op 09-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Oeds Hovinga

Geboren in Easterwierrum: op 25-07-1942
Overleden in Grou: op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Pieter Jellema

Geboren in Murmerwoude: op 13-12-1936
Overleden in Damwâld: op 08-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Wikje van der Kooi-van der Veen

Geboren in Hurdegaryp: op 15-08-1952
Overleden in Ljouwert: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Romke Jacob Krol

Overleden in Enschede: op 08-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Gerrit Kuperus

Geboren in Hijlaard: op 03-04-1938
Overleden in Sneek: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Friesch Dagblad Leeuwarder Courant

Jolle Landman

Geboren in Zandhuizen: op 12-07-1939
Overleden in Noordwolde (Gr): op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Anthonie Maarten V.D.M. (Ton) Langhout

Geboren in Woerden: op 26-06-1945
Overleden in Oldeberkoop: op 06-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Wijtze van der Leij

Geboren in Paesens: op 20-09-1939
Overleden in Feanwâlden: op 09-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Maaike Leijenaar-Nauta

Geboren in Moarre: op 09-09-1918
Overleden in Feanwâlden: op 07-04-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Nieuwsblad Noordoost-Friesland Leeuwarder Courant