Overlijdensberichten in de Leeuwarder Courant

Hier vindt u de overlijdensberichten die in de afgelopen week zijn geplaatst in de Leeuwarder Courant. U kunt hier nog verder zoeken op naam en/of plaatsingsdatum.

Zoek overlijdensberichten

>
Alles wissen
Er zijn 64 overlijdensberichten geplaatst in Leeuwarder Courant

Cecilia Baukje van Aalderen-Zijlstra

Geboren op 11-10-1934
Overleden op 16-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Douwe Algra

Geboren in Sexbierum: op 10-09-1949
Overleden in Sneek: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Elisabeth Biesma-de Jong

Geboren op 27-09-1936
Overleden op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jan Dirk Bijlsma

Geboren in Franeker: op 01-08-1939
Overleden in Bolsward: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Douwe Meinderts Bonnema

Geboren in Oudehaske: op 30-05-1936
Overleden in Leeuwarden: op 16-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sara Henriëtte ten Boom

Geboren in Arnhem: op 29-11-2002
Overleden in Britsum: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Jasper Borger

Geboren in Deinum: op 25-09-1925
Overleden in Ljouwert: op 14-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Dirk (Durk) Bosgraaf

Geboren in Driezum: op 04-03-1936
Overleden in Leeuwarden: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Jantje Bouma-van Wier

Geboren in Midlum: op 04-07-1974
Overleden in Sint Annaparochie: op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Cees (Cornelis) Brouwer

Geboren in Boekhorst: op 04-04-1937
Overleden in Aldeboarn: op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Nieuwe Ooststellingwerver

Bonne Brouwer

Geboren op 21-08-1945
Overleden op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Johannes Hendrik (Joop) Busscher

Geboren in Vierhuizen: op 26-10-1942
Overleden in Rottevalle: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Cor S. Dijkstra

Geboren in Leeuwarden: op 22-03-1936
Overleden in Oentsjerk: op 16-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Aukje Dijkstra-Boonstra

Geboren in Sint Jacobiparochie: op 22-03-1927
Overleden in Sint Annaparochie: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Lolke Faber

Geboren in Aldhoarne: op 17-02-1938
Overleden in Heerenveen: op 13-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Sijbren (Siep) Feenstra

Geboren in Witmarsum: op 04-08-1931
Overleden in Bolsward: op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Maria Elizabeth Ferwerda-Vallinga

Geboren in Bolsward: op 10-10-1938
Overleden in Sneek: op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Janny Geerligs-Hooiveld

Geboren in Leeuwarden: op 15-08-1948
Overleden in Dokkum: op 15-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Willem de Goede

Geboren in Sint Johannesga: op 18-01-1942
Overleden in Sneek: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Folkert Graeler

Geboren in Drachten: op 15-09-1932
Overleden in Drachten: op 14-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Cornelis (Cor) Heida

Geboren in Reduzum: op 12-11-1936
Overleden in Ljouwert: op 13-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

IJtje Heins-Galema

Overleden in It Heidenskip: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant

Klaas Hiddema

Geboren in Holwert: op 26-09-1944
Overleden in Ljouwert: op 17-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

Jan Hoekstra

Geboren in Heide: op 02-03-1939
Overleden in Joure: op 18-10-2021 Advertentie verscheen in de volgende kranten: Leeuwarder Courant