Terug
Blog

Een Overlijdensadvertentie Online delen: wat bespreek ik daarover met nabestaanden?

Het online delen van overlijdensberichten wordt steeds populairder, zo blijkt ook uit recent onderzoek onder 1000 respondenten (18+). Van deze groep is 49% erg positief over de online mogelijkheden. Bijna driekwart van de respondenten gaf aan dat het delen van een digitaal overlijdensbericht (zeer) eenvoudig is.

Maar welke overwegingen spelen een rol bij het plaatsen van een overlijdensadvertentie online? En wat voor advies kunt u als uitvaartverzorger hierover geven? Laten we enkele voor- en nadelen bespreken, samen met praktische tips over het gebruik van een online herdenkingspagina. 

Online een groter bereik 

Het toevoegen van een online overlijdensbericht naast de traditionele rouwkaart en -advertentie vergroot het bereik aanzienlijk. Dit maakt het voor een breder publiek mogelijk deel te nemen aan het herdenkingsproces, ongeacht hun locatie. Via sociale media of e-mail delen maakt het niet alleen mogelijk voor meer mensen om de overledene te herdenken, maar ook voor degenen die niet fysiek aanwezig kunnen zijn om hun respect en medeleven te tonen.

⇒Praktische tip: Een QR-code van de herdenkingspagina op de rouwkaart plaatsen vergemakkelijkt de toegang tot de pagina.

Behoud van persoonlijke elementen

Nabestaanden zouden zich zorgen kunnen maken over het behoud van de persoonlijke benadering bij het integreren van online elementen in rouwadvertenties en -kaarten. Deze traditionele uitingen van liefde en herinnering zijn vaak zeer persoonlijk. Maar de toevoeging van online overlijdensberichten biedt juist kansen om het herdenkingsproces toegankelijker en inclusiever te maken, zonder de persoonlijke ’touch’ te verliezen. 

⇒Praktische tip: Een online herdenkingspagina kan eenvoudig worden gepersonaliseerd, waardoor meer informatie over de overledene kan worden gedeeld, als aanvulling op een traditionele rouwkaart of -advertentie.

Privacy Overwegingen 

Zorgen over privacy bij online herdenken weerspiegelen de bezorgdheid over de veiligheid van gevoelige informatie. Het delen van details over de overledene en de rouwende familie kan ongewenste aandacht veroorzaken. 

⇒Praktische tip: Bespreek met nabestaanden of zij een correspondentieadres op de rouwkaart willen vermelden en overweeg om dit adres eventueel weg te laten voor online publicatie. 

Actievere rol van nabestaanden online 

Het toevoegen van een online component biedt nieuwe mogelijkheden voor nabestaanden, hoewel het wel enige extra aandacht vergt. Het opzetten en modereren van een online herdenkingsplek kan een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengen tijdens een periode die al uitdagend is.

⇒Praktische tips: Op mensenlinq.nl staat de overlijdensadvertentie op een toegankelijke online plek en is snel en gemakkelijk voor iedereen te vinden door te zoeken op naam en datum van overlijden.  

⇒Een herdenkingspagina is zeer eenvoudig op te starten met alleen een foto van de overledene en kan op eigen tempo verder worden gepersonaliseerd door nabestaanden.

Waardevolle interactie zonder grenzen 

Het uitnodigen tot online herdenken via een rouwadvertentie weerspiegelt de digitalisering van onze samenleving. Interactiviteit bij online herdenken stelt vrienden, familieleden en kennissen in staat om actief deel te nemen aan het herdenkingsproces, ongeacht hun fysieke locatie en zonder tijdsdruk. Interne gegevens tonen aan dat nabestaanden meer steunbetuigingen en inhoudelijke reacties ontvangen wanneer een online herdenkingspagina wordt ingezet naast de rouwkaart en/of rouwadvertentie. 

⇒Praktische tip: Gebruik de online herdenkingspagina ook om praktische informatie over de uitvaart, laatste wensen en donatiemogelijkheden te delen. Meer weten over een online herdenkingspagina: klik hier voor meer informatie

Heeft u vragen over bijvoorbeeld Privacy of de Kosten:

Vind uw antwoord bij onze Veelgestelde Vragen over de Herdenkingspagina.

Of neem contact met ons op via [email protected].