Terug
Coaching

Wat als werken niet (goed) lukt tijdens de rouw?

Hij was in een soort van paniek. Het lukte hem niet om in zijn werk op zijn oude niveau te functioneren nu hij ook alleen voor de opvoeding van zijn twee jonge dochters (6 en 8 jaar oud) stond. Zijn werkgever begon de druk op te voeren.

En dan sta je er alleen voor

Zijn vrouw was ruim anderhalf jaar geleden overleden. Daarvoor waren er vijf jaren van verdriet, geluk, blijdschap en dan weer teleurstelling geweest. Er was borstkanker tijdens de zwangerschap van hun jongste dochter geconstateerd. Na de eerste reeks behandelingen zag het er positief uit. Ze hadden zich volop in het leven, het ouderschap gestort. Ze genoten van hun jonge gezin en de ontwikkeling van hun dochters. De teleurstelling was dan ook heel groot toen de kanker weer teruggekomen was. Er volgde een bijzondere tijd van afscheid, verdriet en ook mooie momenten. Hij had zich de hele periode staande kunnen houden. Ook daarna is het gelukt om met zijn dochters een nieuw ritme te vinden en samen een goed leven op te bouwen.

Het werk vraagt ook weer aandacht

Voordat zijn vrouw was overleden had hij een pittige baan als controller bij een middelgrote onderneming. Hij werkte meer dan fulltime en was daarnaast veel aan het studeren. In de tijd dat ze ziek was, hadden ze als gezin veel ondersteuning van haar ouders. Hij kon in die tijd zijn werk gewoon doen. Nu zijn vrouw was overleden waren haar ouders nog altijd veel beschikbaar, maar door hun verdriet konden ze minder doen dan voorheen. De opvoeding, het huishouden, het sociale leven.. alles moest van hem komen en zijn energie werd steeds minder. Hij wilde een stabiele bedding voor zijn kinderen zonder veel verschillende oppassen. Hij wilde zelf meer bij zijn gezin zijn. Op zijn werk liet hij af en toe steken vallen. Ook zijn leidinggevende viel dat op en sprak hem erop aan. Hij vond dat zijn leidinggevende wel meer begrip voor de situatie mocht hebben. Maar is dat zo? Hoelang mag je van de werkgever verwachten dat je erkenning krijgt?

Recht op erkenning versus begrenzing door de organisatie

Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven is, het is per situatie verschillend. Het was wel duidelijk dat hij in gesprek moest met zijn werkgever. De verhouding met zijn direct leidinggevende was enigszins verstoord door de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Met de HR adviseur is hij een eerste gesprek aangegaan.

Als je in de rouw bent, is het fijn als er door je werkgever erkenning wordt gegeven in de vorm van bijvoorbeeld accepteren om later te beginnen. Je kunnen terugtrekken als het je even teveel wordt. Extra gesprekken voeren met de medewerkers van HR of een coach om je te ondersteunen in het rouwproces. Maar er is natuurlijk ook de kant van de werkgever die zijn bedrijf draaiende moet houden. En die kant kwam in gevaar nu de controller van het bedrijf niet meer in staat was zijn functie volledig uit te voeren. Je kunt dan vasthouden aan wat je hebt en alles in het werk stellen om de arbeidsrelatie te behouden, maar dat gaat vaak ten koste van iets.

De nieuwe werkelijkheid

Na een aantal gesprekken, ook met zijn leidinggevende, begreep hij dat dit voor hem het moment was om te kijken naar alternatieven, want de thuissituatie zou niet snel veranderen. Door de keuze voor zijn dochters was het voor hem onmogelijk om op korte termijn weer volledig inzetbaar te zijn. Het was tijd voor hem om deze situatie te accepteren en kijken naar een functie die meer past bij de nieuwe situatie. Dat was lastig, ook gezien de financiële consequenties, maar ook bevrijdend; hij had weer een stap gemaakt in het rouwproces.

Hoe de weg naar een nieuwe baan verliep, lees je in mijn volgende blog.

Tekst Gerda Hagenauw Geplaatst 30-09-2020