Door: Team Mensenlinq in In memoriam

Virgil Kruze, door ware liefde gered

Hij is de vechter die zijn levensgeluk veroveren moet. Hij is die opvallende, Viking-achtige man vol grappen die door de 114 inwoners van Baijum in het hart gesloten wordt. Virgil Kruze (41) is de grote liefde van Mirjam en hun dochter Devin (12). In de nacht van 12 september overlijdt hij plotsklaps aan een hartstilstand.

Ze kan niemand de schuld geven van dit abrupte afscheid dat vijftig jaar te vroeg komt, weet Mirjam Kruze-Van Kammen. ,,Mar it fielt sa ûnearlik. Virgil hat sa fochten foar ús gelok.’’ Ze haalt haar schouders op en slikt. ,,En dan blykt dus datst hielendal niks te sizzen hast oer it libben.’’

In de tijd dat je krakend en piepend in moet bellen op het internet ontmoeten Virgil en Mirjam elkaar in een chatbox op een discussieforum. Zij vanuit De Westereen, hij vanuit Rotterdam-Zuid. Het zijn juist die verschillen die een onverbrekelijke band tussen hen smeden.

Hij, uit een rauwe buurt, vindt haar naïef en een hippie. Zij ontdekt in hem een grappige, slimme jongen die al zo vroeg gehard is. ,,Fan it earste momint ôf wist ik: dit bliuwt.’’ Wanneer Virgil zich voor het eerst waagt aan een verjaardagsfeest in een huis vol Van Kammens in De Westereen, zegt-ie: ,,Praat maar Fries tegen me, want ik blijf.’’

De geesten uit het verleden zitten hem op de hielen. Hij gaat ze te lijf met creativiteit

Virgil kent een moeilijke kindertijd. Zijn vader overlijdt voor zijn ogen als hij twaalf jaar is – ook aan een hartstilstand. Zijn moeder en zus sterven al vroeg aan kanker. En zo komt het dat Virgil nog maar 23 jaar is als de sporen van zijn jeugd al uitgewist zijn. Hij moet het alleen doen.

Mirjam en hij kiezen Baijum als hun thuis voor de toekomst. ,,Virgil sei dat it hjir elke dei fielde oft er op fakânsje wie.’’ Ze krijgen Devin en het besef dat hier zijn eigen familielijn begint, maakt ’m vreselijk trots. Devin lijkt ook sprekend op haar vader.

Mirjam is elke dag verliefd op ,,dy stoere fint’’. Ze blijven elkaar brieven en gedichten schrijven. Kort voor zijn dood ontwerpt Virgil een ambigram waarop ‘Ik hou van jou Mirjam’ staat, ook als je het op de kop leest. ,,Syn leafde foar my en foar Devin wie ‘onvoorwaardelijk’.’’

Hij moet ook hier moeilijke jaren door, als de geesten uit het verleden hem op de hielen zitten. Hij gaat ze te lijf met creativiteit. Hij begint met toneel in Baijum, baant zich al tekenend een weg door zijn emoties, maakt muziek, zwoegt in de moestuin. Met de klauwen uit de mouwen, zeggen ze dan in Rotterdam.

Virgil leeft in de wetenschap dat zijn vader sterft op zijn veertigste. Als Virgil zelf veertig jaar wordt, is dat dus een ‘dingetje’. ,,We ha in feestje foar him holden yn it doarpshûs om him dertroch te skuorren, mei allegear minsken dy’t om him jouwe.’’ Als hij zijn 41ste verjaardag viert, stoten ze elkaar eens lachend aan. ,,Sa fan ‘hèhè, dy fjirtich ha we mar hân’.’’ Pas later horen ze dat Virgils vader óók 41 geworden is. En allebeide hebben ze een kind van twaalf. De ironie.

Het is lastig te begrijpen, maar Mirjam voelt veel dankbaarheid. De liefde is echt. Het geluk, hun kind: dat gevoel blijft. Alles heeft bestaan. ,,Hy hat ek sa’n soad skreaun en tekene. Sa’n soad muzyk makke. En oeral sitte lytse stikjes fan himsels yn. Dêryn lit er him sjen. Sa bliuwt er ticht by ús.’’

Ze vertelt over de zomer. Het is Devins grote droom om naar Parijs te gaan. Dat is in augustus, drie weken voor zijn dood. ,,Alles is ôfmakke, it wie rûn. We hienen elkoar, dit doarp, ús famylje en freonen: in geweldige inner circle. De leafde hat ús rêden. Dat te witten is wol hiel treastend.’’

Dit artikel is geplaatst in de Leeuwarder Courant van 25-10-2019.

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het:herinerhen
HerinnerHen Blijvend in herinnering

We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend. Mensenlinq plaatst hun verhaal en foto in een dag- of weekblad en ook op de site van Mensenlinq.

Uitvaart Cake of champagne na de uitvaart?

Cake of champagne na de uitvaart?
Wat zijn de alternatieven en trends.

In memoriam De enige weg is ‘uphill’, wist Piter Jakob

Zien hoe de eerste stralen zon ’s morgens boven de berg uit pieken. Met de eerste skilift naar boven glijden. Als eerste van de berg suizen, slalommend over de verse sneeuw. Alles wil hij meemaken, geen moment van iedere dag missen. Piter Jakob Bosgraaf heeft een compleet leven in 23 jaar gestopt. Moeder Hilda: ,,Hij heeft in de tijd die hij had zoveel mooie ervaringen gehad, vrienden gemaakt en herinneringen verzameld. Dat is mooi om te weten en tegelijk: hij wilde nog zóveel.’’

Malik Abdul Baset
Nieuws Voormalig lid van hiphopgroep The Roots overleden

Malik Abdul Baset, een van de oorspronkelijke leden van The Roots, is woensdag op 47-jarige leeftijd overleden. De rapper maakte tot 1999 deel uit van de Amerikaanse hiphopformatie. Het nieuws is door Ahmir ‘Questlove’ Thompson en Tariq ‘Black Thought’ Trotter bevestigd. “Hij was een van de meest getalenteerde mc’s”, zeggen ze over Baset. De oorzaak […]

Uitvaart Meer gemeentelijke uitvaarten in Nederland

‘Er was alleen een orchidee te vinden in het huis van de overledene’ Steeds vaker komt het in Nederland voor dat mensen overlijden die niet of onvoldoende zijn verzekerd. Als er verder niemand is die de uitvaart financieel kan dragen komt de gemeente in beeld, die in het kader op de Wet van de Lijkbezorging […]

In memoriam ‘Mr Porsche’ Ben Pon overleden

Ben Pon (82), de zoon van de oprichter van familiebedrijf Pon Holdings, is vandaag overleden. De telg uit de bekende Nederlandse autofamilie stond binnen Pon ook wel bekend als Mr Porsche

Rouw Het pad van mijn vader

Java, Indonesië. Dat het warm is, merken we direct nadat we uit het kleine vliegtuig stappen dat ons met een binnenlandse vlucht naar Semarang heeft gebracht. Wanneer we voet aan de grond zetten, kijk ik mijn broer aan. We hebben ons reisdoel bereikt. Ik klem mijn hand nog wat steviger om mijn tas. Het is alsof ik de inhoud ervan duidelijk wil maken dat de bestemming nabij is. ‘Je bent er bijna, pa’.

Uitvaart Plotseling overlijden? Dit is wat je moet regelen.

Het doet pijn om een dierbare te verliezen, zeker wanneer dit plotseling is. Je krijgt opeens te maken met allerlei rouwgevoelens, waardoor je er misschien helemaal geen zin hebt om erover na te denken wat er allemaal geregeld moet worden. Om het hopelijk iets makkelijker te maken, hebben wij de belangrijkste zaken voor je op […]

Rouw ’Ik was boos dat ik het laatste gesprek met opa had verknald’

Muziek galmde uit de speaker van mijn telefoon. Mijn hoofd vol met studiestress en mijn buik vol met pasta. De zomervakantie was dichtbij en het warme weer kwam voorzichtig om de hoek kijken. Gefrustreerd om mijn gefaalde tentamen, onderbreekt mama m’n gedachten. ,,We gaan naar opa toe Nien, ga je ook even mee? Het gaat niet zo goed,” hoor ik uit het […]

In memoriam Voor wrakduiker Klaas Koch (1950-2020) uit Zuidbroek was geen zee te hoog

Dinsdagmiddag 24 maart, half vier. Een zwarte bus rijdt door de Buurmasingel in Zuidbroek en stopt bij nummer 8. Henk Bos stapt uit en plaatst een trap op de oprit. Daarop zet hij blikjes bier, frisdrank, wat shotjes. Uit de luidsprekers op de oprit schalt Nothing else matters van Metallica luid door de straat. Op repeat.