Terug
Rouw

Steun betuigen met je hand op je hart of het Namasté gebaar

Elkaar steun betuigen met een omhelzing, een warme handdruk of een arm om een schouder bij het verlies van een dierbare. Het zijn zaken die we als heel normaal zijn gaan zien, maar die door het coronavirus en de maatregelen die zijn afgekondigd momenteel sterk worden afgeraden. Ter bescherming van onze gezondheid schudden we even geen handen meer en beperken we het sociale en fysieke contact tot een minimum.  

Een respectvol alternatief voor handen schudden is je hand op je hart leggen en de condoleance uitspreken. Daarnaast wordt ook het namasté gebaar nu vaker gebruikt. Namasté betekent: ik buig voor jou, het is een teken van respect:

Duw de handen tegen elkaar, de handpalmen raken elkaar, de vingers wijzen naar boven en wijzen lichtjes richting het hoofd. Hierbij wordt vaak een lichte buiging gemaakt. Je kunt terwijl je het gebaar maakt ‘Namasté’ zeggen. Toch een tikje ongemakkelijk? Zonder woorden blijft de betekenis gelijk. 

Namasté gebaar

Hindoes groeten met het Namasté gebaar hun goden en elkaar. Ze geloven dat ook de goden elkaar op deze manier groeten. In het tantrisch boeddhisme vertegenwoordigt de linkerhand de maan en de rechterhand de zon. De linkerhand is de gevende hand, de rechterhand de ontvangende. 

De Namasté Mudra wordt ook wel het respectgebaar genoemd en wordt gebruikt in de yoga. De symbolische betekenis is: ‘ik buig naar de godheid in jou’. Het kan ook zeggen: ‘de ziel in mij groet de ziel in jou,’ wat een extra mooie betekenis geeft aan het spontaan gebruik van het Namasté gebaar als blijk van steun en liefde na het overlijden van een dierbare.