Terug
Rouw

Hoe ga je om met een rouwende collega? 

Een rouwproces kan maanden duren, maar ook jaren. Een nabestaande kan dus nog lang in het verwerkingsproces zitten, ook wanneer hij of zij weer is begonnen met werken. Iedereen heeft een eigen manier van omgaan met een rouwende collega. Soms is het lastig om een manier te vinden. Daarom deze 7 tips over omgaan met een rouwende collega.

1. Toon sympathie
Een collega gaat voor het eerst sinds het verlies weer werken. Hoe ga je daarmee om als collega? Het voelt misschien juist om het verlies geen aandacht te geven, zodat jouw collega even zijn gedachten kan verzetten. Maar misschien kun je met kleine gebaren laten weten dat je met hem sympathiseert. Bijvoorbeeld door de collega op te wachten bij de ingang. Of om hem/haar uit te nodigen om even een frisse neus te halen.

2. Geef ruimte
Iemand die een dierbaar persoon is verloren, kan op de meest onverwachte momenten overvallen worden door verdriet. Het is goed als zowel de rouwende collega als zijn/haar collega’s dit de ruimte geven. Door aan te geven dat het oké is om verdriet te hebben. Of door letterlijk ruimte te geven: door iemand te begeleiden naar een rustige ruimte om tot zichzelf te komen.

3. Oordeel niet
De één lijkt een paar weken na het verlies van een dierbare weer een beetje de oude, de ander worstelt na maanden nog merkbaar met het verdriet. Mensen verschillen en gaan op verschillende tempo’s door het rouwproces heen. Daar is geen goed of fout in.

4. Luister
Praten is voor veel mensen een manier om het verdriet te verwerken. Een gesprek van een paar minuten kan voor een rouwende collega al een opluchting zijn. Het gaat erom dat hij gezien en gehoord wordt, ook in zo’n verdrietige situatie.

5. Toon begrip
Het kan erin sluipen zonder dat je er erg in hebt: het idee dat iemand weer werkt, dus alles ook wel weer aan kan. Vooral voor leidinggevenden is het belangrijk om te beseffen dat een gemiddelde werkdag vaak extra inspanning kost voor iemand die nog midden in het rouwproces zit. Hierdoor kan die persoon misschien niet dezelfde werkhoeveelheid aan. Meer fouten maken. Dingen vergeten. Toon hier begrip voor en stel eventueel voor om bepaalde taken tijdelijk bij een ander neer te leggen.

6. Houd oogje in het zeil 
Verdriet kan leiden tot onder andere slecht slapen, slecht eten, concentratieproblemen, angst, agressie, droefheid en depressie. Mochten dergelijke symptomen je opvallen, dan is het goed om dit aan te geven bij de werkgever en/of de rouwende collega zelf. Wie weet kan hulp geboden worden via de bedrijfsarts.  

7. Wees betrokken
De wereld draait altijd door en iedereen heeft het druk – zeker op het werk. We vergeten allemaal wel eens te informeren hoe het écht met iemand gaat. Maar voor mensen die in een rouwproces zitten, is juist die vraag vaak heel waardevol. Als je een band hebt met de rouwende collega, stel deze vraag zo nu en dan eens. Ook – of juist – na langere tijd. En noteer de sterfdag ergens, zodat jullie die dag als team een kaartje kunnen sturen. Het zijn kleine gebaren die veel troost kunnen bieden.