Terug
Uitvaart

“Het moet en kan anders in de uitvaartbranche”

Van onze partners: Onduidelijkheid over de tarieven, een onverwacht hoge factuur achteraf. Het moet en kan anders in de uitvaartbranche, vindt ondernemer Marcel de Voer. Transparanter en eerlijker. Met zijn nieuwe concept Drentse uitvaart weten mensen wél precies waar ze aan toe zijn. En wordt een mooie en persoonlijke uitvaart bereikbaar én betaalbaar voor iedereen.

Twee dingen zitten Marcel de Voer, directeur van uitvaartvereniging De Laatste Eer in Assen, al een tijd dwars. ‘Een uitvaart bij ons kost gemiddeld zo’n vijfduizend euro. Drieduizend euro onder het landelijk gemiddelde. Dat is mooi, maar voor mensen met alleen een basisverzekering is ook vijfduizend euro nog steeds heel veel geld. En wie denkt bij aanbieders van zogenaamde budgetuitvaarten goedkoper uit te zijn, komt vaak bedrogen uit: hun tarieven zijn dikwijls vanaf-prijzen. Achteraf blijkt er dan toch een fors hoger bedrag op de factuur te staan. Daarnaast krijgen wij vaak de vraag: ‘Wat krijg ik voor het verzekerde bedrag?’. Het lastige is: het antwoord op die vraag hangt af van de keuzes die iemand maakt. Wat voor kist wil hij bijvoorbeeld en hoeveel personen wonen de uitvaart bij? De meeste mensen hoeven in hun leven niet vaak een uitvaart te regelen. Mede daardoor maken de vele mogelijkheden het lastig om te kiezen en overzicht te houden over de kosten.’

Een mooi en volwaardig afscheid
bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.


Eenvoudig, persoonlijk en betaalbaar
‘Ik geloof hartgrondig dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op een persoonlijk en eervol afscheid’, zegt Marcel. ‘Zo’n afscheid hoeft echt niet duur te zijn. Je moet het alleen anders organiseren. Samen met mijn team voel ik me er verantwoordelijk voor om uitvaarten betaalbaarder en uitvaartkosten transparanter te maken. Zo kwam ik tot het concept van Drentse uitvaart. Dit concept, waarmee we starten in de regio Assen om
het daarna uit te breiden naar heel Drenthe, rust op drie pijlers: eenvoudig, persoonlijk en betaalbaar. We bieden een beperkt aantal keuzemogelijkheden met een kleine, vaste prijs. Met de minst uitgebreide optie heb je al een volwaardige uitvaart. Daarnaast zijn er nog enkele uitbreidingsmogelijkheden. We zijn heel duidelijk over wat wel en niet is
inbegrepen. Hiermee krijgt de overledene warm en respectvol afscheid van begin tot eind en is het tegelijkertijd voor de nabestaanden makkelijker om te kiezen en de kosten in de hand te houden.’


Meer informatie: www.drentseuitvaart.nl