Door: Team Mensenlinq in In memoriam

Harm Bolding ‘Een actieve en sterke kracht achter de schermen’

Havelte - Het oud-raadslid Harm Bolding is overleden. Daarmee verliest het CDA Westerveld een uiterst betrokken bestuurslid.

Door zijn lengte -ver boven de twee meter- was de in Wapserveen geboren Harm Bolding een imposante verschijning. Hij groeide op bij zijn ouders op het boerenbedrijf. Zijn werkzame leven startte hij bij de Amsterdamse Bank in Meppel, de bank die in 1965 van naam veranderde en als AMRO verder ging. Later werd het ABN/Amro. Bolding veranderde van functie bij de bank en werd procuratiehouder, tegenwoordig accountmanager.

Zijn hele ziel en zaligheid stopte hij in zijn werk. “Een hard werkende collega die van zijn collega’s eigenlijk ook de inzet verwachtte die hij dagelijks ook aan de dag legde. Geliefd bij zijn klanten”, zo zegt een oud-collega. De weekafsluiting was voor Harm Bolding bijna heilig. Met grote regelmaat trok hij met de collega’s op vrijdagmiddag na sluiting van de bank de Meppeler binnenstad in om bij café De Kansel en later Stadscafé Oasis de week af te sluiten.

Opmerkelijke verschijning

Met zijn fysiek was Harm Bolding een opmerkelijke verschijning. Niet raar dat de meeste klanten van de bank en de inwoners van Havelte hem dan ook kenden. Zijn lengte beperkte hem wel in het dagelijks leven. Zo was sporten voor Harm niet weggelegd. Wel was hij politiek actief. Hij werd namens het CDA raadslid. Eerst in de voormalige gemeente Havelte en later in de gemeente Westerveld. Nadat zijn gezondheid hem niet meer in staat stelde het raadslidmaatschap uit te voeren, bleef hij jarenlang actief in het bestuurswerk.

Zijn partijgenoten herinneren Harm als ‘een actieve en sterke kracht achter de schermen’. Vanwege zijn visie en inbreng is Harm heel belangrijk geweest voor het CDA. “Toewijding, trouw en plichtsgevoel waren kenmerkend voor hem. Een man die zich zeer betrokken voelde bij de plaatselijke maar zeker ook landelijke politiek. Met name zorg en welzijn had zijn bijzondere interesse. Hartverwarmend de gastvrijheid waarmee hij de bestuursvergaderingen bij hem thuis wist te faciliteren.”

Vrijwilliger

Naast zijn betrokkenheid bij het CDA, deed Harm Bolding ook verschillende andere vrijwilligersklussen. Zo deed hij 46 jaar lang de administratie van de kerkvoogdij van de Hervormde kerk van Wapserveen en hij was jarenlang lid van het gehandicaptenplatform in Westerveld. Bijzonder trots en zeer tot zijn verdienste was het moment dat hij de onderscheiding mocht ontvangen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn afnemende gezondheid maakten het er de laatste jaren niet eenvoudiger op. Maar ondanks zijn handicap bleef hij bewonderenswaardig positief in het leven staan.

Op 26 maart 2020 sloot de aimabele Havelter voor het laatst zijn ogen. Harm Bolding is 75 jaar oud geworden.

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het:herinerhen
HerinnerHen Blijvend in herinnering

We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend. Mensenlinq plaatst hun verhaal en foto in een dag- of weekblad en ook op de site van Mensenlinq.

Uitvaart Cake of champagne na de uitvaart?

Cake of champagne na de uitvaart?
Wat zijn de alternatieven en trends.

Coaching ‘Ik ben bang voor het gezeur van mijn vrouw’

Wat begon als een stralende vakantiedag, eindigde in een groot drama. Hij was eigenlijk alweer bijna vergeten dat aan het einde van de dag de huisarts zou bellen met de uitslag van het onderzoek. Hij voelde zich alweer veel beter, dus had hij zich nog maar weinig zorgen gemaakt. Zijn vrouw wel, die was er niet gerust op, ‘maar ja, die maakte overal een drama van’, glimlacht hij toegeeflijk.

Nieuws Wat is een hospice? Waarom overlijden in een hospice?

Zo’n 650 mensen zag Willemien Lenstra, vrijwilliger van het hospice Gasthuis Groningen, afgelopen jaren komen en gaan. Een deel van hun verhalen tekende ze op in het boekje Mevrouw wil versterven!.

Nieuws Arnout de Jong, eigenaar crematorium Haskerpoort: ‘Persoonlijke betrokkenheid is essentieel’

ADVERTORIAL. Een verlengstuk van een uitvaartverzorger. Zo ziet Arnout de Jong, eigenaar van crematorium Haskerpoort zichzelf. Hij stelt zich betrokken op ten aanzien van mensen die afscheid willen nemen van hun dierbare en denkt graag mee om het afscheid zo waardevol te maken. “Als een uitvaart mooi verloopt, is dat goed voor het rouwproces.” Jarenlang […]

Coaching ‘Paarden spiegelen en helpen daarmee bij rouw’

De wetenschap is er nog niet over uit hoe het precies werkt, feit is dat paarden de gevoelens van mensen spiegelen. Als jij je verdrietig voelt, zal een paard ook verdriet laten zien. Ben je druk in je hoofd, dan kan het best zijn dat een paard door de bak rent en dartelt. En ook bij rouw kunnen paarden een coachende rol spelen.

Achter de deuren van de dood De NalatenschapsMakelaar

Er hangt een zweem van mysterie en onbekendheid rondom het werken in de uitvaartbranche. Alles rondom de dood is sowieso voor veel mensen een lastig onderwerp, laat staan als je er je beroep van hebt gemaakt. Wat beweegt iemand om het laatste afscheid van een persoon als werkterrein te hebben? Wat houdt het vak in? Is het een roeping, een bewuste keuze? Wat betekent het voor je persoonlijke leven als je in een branche werkt waar de dood een (prominente) rol speelt? In deze serie spreekt Cick Geers met mensen die hun werk uitvoeren rondom de dood.

Rouw ‘ Afscheidsritueel op zee maakt afscheid dragelijker’

Schipper Oeds begeleidt nabestaanden op het Wad

herinerhen
HerinnerHen Gerard Adema

Een klein jongetje, met een lapje voor het oog, staat met een plantenspuit in de hand. Hij moet de gipsmal nat houden terwijl zijn opa, kunstenaar
Gerhardus Adema, doorwerkt aan de bronzen koe ‘Us mem’. Gerard, oudste in een Leeuwarder Rooms gezin met vier kinderen, was dol op zijn opa. Net zoals zijn kleinkinderen later dol op hem waren.

Islamitische grafstenen
Voorbereiden op later Islamitische grafstenen en grafmonumenten, de mogelijkheden in Nederland

ADVERTORIAL Moslims hebben andere gebruiken en een andere cultuur dan de meeste Nederlanders. Dat uit zich in de gewoontes, en ook in de manier waarop omgegaan wordt met rouw en de laatste rustplaats. Het zal je niet verbazen dat er veel mogelijkheden zijn voor grafstenen en -monumenten voor moslims, die door Nederlandse grafsteenspecialisten aangeboden worden. […]