Terug
In memoriam

Harm Bolding ‘Een actieve en sterke kracht achter de schermen’

Havelte – Het oud-raadslid Harm Bolding is overleden. Daarmee verliest het CDA Westerveld een uiterst betrokken bestuurslid.

Door zijn lengte -ver boven de twee meter- was de in Wapserveen geboren Harm Bolding een imposante verschijning. Hij groeide op bij zijn ouders op het boerenbedrijf. Zijn werkzame leven startte hij bij de Amsterdamse Bank in Meppel, de bank die in 1965 van naam veranderde en als AMRO verder ging. Later werd het ABN/Amro. Bolding veranderde van functie bij de bank en werd procuratiehouder, tegenwoordig accountmanager.

Zijn hele ziel en zaligheid stopte hij in zijn werk. “Een hard werkende collega die van zijn collega’s eigenlijk ook de inzet verwachtte die hij dagelijks ook aan de dag legde. Geliefd bij zijn klanten”, zo zegt een oud-collega. De weekafsluiting was voor Harm Bolding bijna heilig. Met grote regelmaat trok hij met de collega’s op vrijdagmiddag na sluiting van de bank de Meppeler binnenstad in om bij café De Kansel en later Stadscafé Oasis de week af te sluiten.

Opmerkelijke verschijning

Met zijn fysiek was Harm Bolding een opmerkelijke verschijning. Niet raar dat de meeste klanten van de bank en de inwoners van Havelte hem dan ook kenden. Zijn lengte beperkte hem wel in het dagelijks leven. Zo was sporten voor Harm niet weggelegd. Wel was hij politiek actief. Hij werd namens het CDA raadslid. Eerst in de voormalige gemeente Havelte en later in de gemeente Westerveld. Nadat zijn gezondheid hem niet meer in staat stelde het raadslidmaatschap uit te voeren, bleef hij jarenlang actief in het bestuurswerk.

Zijn partijgenoten herinneren Harm als ‘een actieve en sterke kracht achter de schermen’. Vanwege zijn visie en inbreng is Harm heel belangrijk geweest voor het CDA. “Toewijding, trouw en plichtsgevoel waren kenmerkend voor hem. Een man die zich zeer betrokken voelde bij de plaatselijke maar zeker ook landelijke politiek. Met name zorg en welzijn had zijn bijzondere interesse. Hartverwarmend de gastvrijheid waarmee hij de bestuursvergaderingen bij hem thuis wist te faciliteren.”

Vrijwilliger

Naast zijn betrokkenheid bij het CDA, deed Harm Bolding ook verschillende andere vrijwilligersklussen. Zo deed hij 46 jaar lang de administratie van de kerkvoogdij van de Hervormde kerk van Wapserveen en hij was jarenlang lid van het gehandicaptenplatform in Westerveld. Bijzonder trots en zeer tot zijn verdienste was het moment dat hij de onderscheiding mocht ontvangen van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn afnemende gezondheid maakten het er de laatste jaren niet eenvoudiger op. Maar ondanks zijn handicap bleef hij bewonderenswaardig positief in het leven staan.

Op 26 maart 2020 sloot de aimabele Havelter voor het laatst zijn ogen. Harm Bolding is 75 jaar oud geworden.