Door: Team Mensenlinq in Voorbereiden op later

Goede timing telt bij levenstestament

Notarissen waarschuwen voor misbruik bij een volmacht

We worden steeds ouder, maar niet iedereen houdt het overzicht over de eigen financiële situatie. Het laten opstellen van een levenstestament, dat anderen machtigt die zaken te beheren, zit daarom in de lift. Vorig jaar sloten notarissen er bijna 170.000 af. Maar een levenstestament is niet zaligmakend. Enkele tips en waarschuwingen.

Veel ouderen boven de 55 jaar zijn zich terdege bewust dat met het ouder worden ook de cognitieve vaardigheden om financiële kennis te begrijpen en ernaar te handelen, afnemen. In de Verenigde Staten heeft driekwart van de 55-plussers zijn financiële zaken via een testament of volmacht geregeld, zo blijkt uit onderzoek onder Amerikaanse klanten van vermogensbeheerder Vanguard, die ook op de Nederlandse markt actief is.

In Nederland nam het aantal afgesloten levenstestamenten toe van iets meer dan 5000 in 2013 naar maar liefst een kleine 170.000 vorig jaar. De meeste ouderen worstelen wel met de vraag wanneer de controle over de financiën het beste kan worden overgedragen aan een kind, broer of zus of een andere vertrouwde tussenpersoon.

Het meest ideale moment noemen ouderen de periode na de eerste tekenen van cognitieve achteruitgang, maar wel nog vóór ze volledig onbekwaam worden. Meer dan een derde van de ondervraagden in het Vanguard-onderzoek vreest echter dat, zelfs met de juiste documentatie en een vertrouwenspersoon, de overdracht alsnog verkeerd kan uitpakken. En geschiedt de overdracht van de financiële controle te laat, dan berekenen sommige ouderen dat ze 30 procent van hun netto vermogen zullen verliezen.

De tijd waarin het brein nog optimaal functioneert, is uiteraard het beste moment om een levenstestament te laten vastleggen. Naast eventueel medische zaken over bijvoorbeeld euthanasie kunnen in deze akte ook financiële zaken aan een gevolmachtigde worden toevertrouwd, zoals het regelen van bankzaken, beleggingen, verkoop van de woning of het doen van schenkingen. In het levenstestament wordt ook vastgelegd onder welke voorwaarden die volmacht dan ingaat.

Toch waarschuwen notarissen voor misbruik, ook al geniet een kind, familielid of allerbeste vriend het volste vertrouwen om controle over de financiën te krijgen. Volgens politiecijfers zijn jaarlijks minstens 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik. Dat gaat van het stelen van sieraden tot het plunderen van de bankrekening. In 85 procent van de gevallen is de dader een familielid. Vaak komt financieel misbruik ook pas na het overlijden naar buiten.

Notarissen adviseren daarom ook om in het levenstestament vast te leggen dat de gemachtigde aan een andere persoon rekening en verantwoording moet afleggen. Ook kan er een toezichthouder worden aangesteld, die bijvoorbeeld kan nakijken welke betalingen er zijn gedaan. Volgens het platform Wijzer in Geldzaken is er een aantal belangrijke signalen die kunnen duiden op financieel misbruik. Betaalachterstanden op bijvoorbeeld de huur of energierekening, brieven van incassobureaus, bonnetjes van spullen die de oudere doorgaans niet zouden aanschaffen. Ook stickers met daarop namen op meubels of andere voorwerpen of ineens verdwenen waardevolle spullen duiden op financieel misbruik.

In bijna veertig gemeenten bevinden zich zogeheten lokale allianties tegen ouderenmishandeling waar dergelijke misstanden gemeld kunnen worden, maar ook de huisarts of hulploket VeiligThuis kan gewaarschuwd worden.

Ook banken zeggen scherp toe te zien op financieel misbruik bij ouderen. Transacties worden toch al gemonitord in het kader van fraudebestrijding of anti-witwassen. Daar komen ook signalen van misbruik van ouderen uit waar banken op reageren, laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten. In het contact met klanten is het volgens de NVB voor bankmedewerkers wel lastig om te zien of er bij oudere klanten sprake is van verwardheid, of dat het gaat om vergeetachtigheid die heel gebruikelijk is bij ouderen, of om beginnende dementie.

Bovendien mag ook alleen een arts deze vaststelling doen. Bankmedewerkers die klantcontact hebben, volgen wel periodiek een training vanuit SamenDementievriendelijk, een initiatief van de overheid en Alzheimer Nederland dat trainingen verzorgt voor particulieren en verschillende beroepsgroepen.

Bron: DvhN. Geplaatst: 9-2-2022

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het:herinerhen
HerinnerHen Blijvend in herinnering

We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend. Mensenlinq plaatst hun verhaal en foto in een dag- of weekblad en ook op de site van Mensenlinq.

Uitvaart Cake of champagne na de uitvaart?

Cake of champagne na de uitvaart?
Wat zijn de alternatieven en trends.

Rouw Rouwen tijdens de feestdagen: hoe ga je er mee om?

Veel mensen omschrijven kerst als een warme, gezellige periode met familie en vrienden. Dat zal dit jaar door de coronacrisis helaas voor velen anders zijn. Maar voor sommigen worden deze feestdagen nog zwaarder, doordat zij nog in een rouwperiode zitten. Hoe kom je door zo’n mooie, maar tegelijkertijd moeilijke periode heen? Bepaal van tevoren hoe je de feestdagen wilt invullen   […]

Manon Snoeker
Rouw Een uitvaart voorbereiden is vooral goed luisteren.

Een uitvaart voorbereiden is de overledene en de familie leren kennen. Goed luisteren en ook horen wat niet gezegd wordt. Aandacht besteden aan, misschien ogenschijnlijk onbelangrijke, details. Al die kleine dingen die het afscheid zo persoonlijk maken. Misschien wel juist die kleine dingen. Dat begint al bij mijn collega’s van de verzorging, die de overledene […]

In memoriam Onderduiker Bennie Kosses overleden

Vijftien mensen op een kluitje. Ondergedoken bij familie Drenth in Stadskanaal. Ben Kosses was er een van. Hij overleed dinsdag, op 94-jarige leeftijd.

herinerhen
HerinnerHen Aron Anne Fransens

Lieve Aron, Alles klopte en iedereen was klaar om jou te ontmoeten. Alles paste bij elkaar, zoals jij hoort bij je ouders en zij bij jou. Alles was klaar, maar hoe kon jouw leven dat nu ook al zijn? Het was immers nog niet eens echt begonnen.

Nieuws Primal Scream-zangeres Denise Johnson overleden

Zangeres Denise Johnson, vooral bekend van het in 1991 uitgekomen Primal Scream-album Screamadelica, is op 56-jarige leeftijd overleden. Volgens een verklaring van haar familie is ze “plotseling overleden” na een ziekte Volgens haar familie was Johnson ziek in de week voorafgaand aan haar dood, maar vertelde ze vrienden dat ze zich vrijdag “veel beter” voelde. De […]

Uitvaart Afscheid nemen in tijden van corona: ‘Soms zijn die intieme uitvaarten onverwacht mooi’

Aangepaste uitvaarten in tijden van corona zijn soms onwerkelijk. Afstand houden in rouw is tegennatuurlijk. Maar soms is een intiem afscheid ook juist onverwacht mooi. Verslag van de week van uitvaartbegeleiders Ellen Nooren, Anita Buikstra en Yvonne van Eijck van Ellen Nooren Uitvaartverzorging. Maandag 6 april Dit wordt een zware dag. Anita Buikstra heeft twee […]

Nieuws Consequenties coronavirus voor uitvaart en condoleances

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maakte de overheid zondagmiddag 15 maart aanvullende maatregelen bekend. De maatregelen zijn van grote invloed op condoleancebezoeken en uitvaartplechtigheden. Samenkomen en met familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk.

In memoriam Robbin Tingen kwam om na de training van Asser Boys: een jongen die keek met zijn hart

Robbin Tingen zou vandaag 20 jaar worden. Zou, want Robbin is een van twee jongens die vorig jaar september in Assen omkwam na de training van Asser Boys.