Terug
Blog

Exclusief interview met Evert de Niet van Stichting GreenLeave: Een inspirerende reis naar een wereld van 100% duurzame uitvaarten

Op de Dag van de Aarde, 22 april 2024, heeft Mensenlinq een exclusief interview met Evert de Niet, medeoprichter en voorzitter van Stichting GreenLeave. Dit interview biedt inzicht in de inspirerende reis naar een wereld van 100% duurzame uitvaarten.

Evert de Niet, een voormalige professional in de uitvaartbranche, stelde zichzelf de belangrijke vraag: “Hoe kunnen we duurzaamheid praktisch maken in onze bedrijfstak?” Dit leidde tot de oprichting van Stichting GreenLeave, een initiatief dat zich puur en objectief richt op duurzaamheid binnen de uitvaartsector.

De stichting werd opgericht om duidelijkheid te scheppen over wat duurzaamheid werkelijk inhoudt. “In de supermarkt worden termen als ‘eco’ en ‘natuurlijk’ vaak gebruikt zonder een degelijke onderbouwing,” legt Evert uit. “Dat willen wij anders aanpakken. Als een bedrijf ‘GreenLeave approved’ is, heeft dat ook daadwerkelijk waarde.” In 2014 begon GreenLeave haar missie door de uitvaart te analyseren in 10 verschillende facetten, op zoek naar mogelijkheden voor verduurzaming. Dit markeerde tevens het begin van een reis die dit jaar haar 10-jarig jubileum viert.

Op dit moment hebben 21 uitvaartbedrijven zich aangesloten bij GreenLeave, waaronder bekende namen zoals Dela, Monuta en PC Uitvaart Amsterdam. De stichting streeft echter naar een bredere betrokkenheid, niet alleen van uitvaartondernemers, maar ook van kistenmakers, verzekeraars, vervoerders en crematoriumbeheerders. “We moeten de hele keten betrekken om werkelijke verandering teweeg te brengen,” benadrukt Evert. “Zo heeft ook ASR Ardanta, levensverzekeraar, zich bij ons initiatief aangesloten.” Met het beheer van 6 miljoen polissen en dus betrokkenheid bij de organisatie van tienduizenden uitvaarten per jaar, kunnen zij hun verzekerden bij leven informeren over duurzame opties voor hun uitvaart.

Het GreenLeave-label is inmiddels uitgegroeid tot een erkend label binnen de sector. “Bedrijven en consumenten hechten steeds meer waarde aan ons label. Het staat voor objectiviteit, kennis en betrouwbaarheid.” Naast dit label is GreenLeave actief bezig met verschillende initiatieven, zoals ‘Circle Stone’, gericht op het hergebruik van grafstenen. Ook ondersteunen ze kistproducenten bij het maken van een goed meetinstrument voor duurzame kisten. En ze stimuleren kleine veranderingen, zoals het scheiden van afval en het gebruik van recyclebare materialen.

Evert hoopt dat bedrijven steeds meer bewuste keuzes zullen maken, zoals het aanbieden van biologische catering als standaardoptie. Hij zou het fantastisch vinden als alle uitvaartverzorgers zouden zeggen: “Onze catering is in de basis biologisch.” Hiermee wil Greenleave klanten subtiel stimuleren om duurzame alternatieven te omarmen, zonder deze op te dringen. Het belang van zichtbare betrokkenheid bij duurzaamheid binnen bedrijven wordt steeds duidelijker. Ondernemers lijken zich hier steeds meer van bewust te zijn: “Als je niet aantoonbaar en zichtbaar met duurzaamheid bezig bent binnen je bedrijf, zal de telefoon uiteindelijk minder vaak gaan.”

Voor ondernemers in de uitvaart zijn er vele eenvoudige manieren om zelf duurzamer te worden. Dit begint met bewustwording en het maken van kleine aanpassingen in het dagelijks gedrag, zoals het scheiden van afval, het kiezen voor recyclebare bedrijfskleding bij vernieuwing, het overstappen op een elektrische leaseauto bij de volgende leasecyclus en het implementeren van circulaire bouwmethoden bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast benadrukt Evert ook het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het zorgen voor het welzijn van werknemers.

Wat betreft duurzaamheid bij Mensenlinq, erkent Evert de voordelen van de digitale wereld, zoals het verminderen van verkeersbewegingen en het stimuleren van online herdenken. “Mensenlinq biedt een waardevol platform voor online herdenken en het delen van herinneringen.” Echter, hij benadrukt dat de fysieke en digitale wereld elkaar moeten aanvullen en blijven opzoeken. GreenLeave streeft ernaar geen ‘duurzaamheidspolitie’ te zijn, maar eerder een bron van inspiratie voor het maken van zinvolle en mooie verbindingen tussen traditionele en vernieuwende elementen in de uitvaartbranche.

Mede met dank aan Evert de Niet biedt Stichting GreenLeave niet alleen een model voor duurzame uitvaarten, maar ook een inspiratiebron voor duurzaamheid in alle aspecten van het leven. Bent u ook geïnspireerd geraakt en wilt u aansluiten? Ga dan naar: Greenleave.nu voor meer informatie.