Terug
Achter de deuren van de dood

De NalatenschapsMakelaar

Er hangt een zweem van mysterie en onbekendheid rondom het werken in de uitvaartbranche. Alles rondom de dood is sowieso voor veel mensen een lastig onderwerp, laat staan als je er je beroep van hebt gemaakt. Wat beweegt iemand om het laatste afscheid van een persoon als werkterrein te hebben? Wat houdt het vak in? Is het een roeping, een bewuste keuze? Wat betekent het voor je persoonlijke leven als je in een branche werkt waar de dood een (prominente) rol speelt? In deze serie spreekt Cick Geers met mensen die hun werk uitvoeren rondom de dood.

‘Ik help mensen bij de planning en afwikkeling van een nalatenschap. Mensen vragen mij om advies. Ze willen weten hoe het gaat na overlijden en wat ze het beste kunnen regelen en vastleggen. Nabestaanden schakelen mij in nadat er een overlijden heeft plaatsgevonden en zij niet weten hoe ze e.e.a. moeten aanpakken’. Carla van der Heijden is nalatenschapsmakelaar. Ik spreek haar in Amsterdam wanneer ze even tijd voor me vrij maakt tijdens de afwikkeling van een nalatenschap. ‘Simpel gezegd ben ik vraagbaak en regisseur. In de opdracht waar ik nu bezig ben zorg ik dat de complete nalatenschap afgewikkeld wordt. Er moeten spullen verkocht worden, abonnementen opgezegd, ik heb contact met de verhuurder en zet alles overzichtelijk voor de erfgenamen op papier. Waar ik nu aan het werk ben betreft een redelijk eenvoudige klus, maar er zijn ook opdrachten waarbij er veel schulden zijn of er onderlinge conflicten tussen de erven spelen’.

Carla vertelt me vervolgens over haar achtergrond. Ze is theologe en werkte als geestelijk verzorger in o.a. het gevangeniswezen en in zorgcentra voor ouderen. ‘Daar zag ik de problemen en emoties rondom nalatenschappen. Erfgenamen die door de bomen het bos niet meer zagen of ernstig zieke mensen die in de laatste fase van hun leven hun nalatenschap op orde wilden brengen. Ik voel met deze mensen mee en vind dat ik daarin een helpende rol kan spelen. Dat was een belangrijke reden om me in 2016 aan te sluiten bij de organisatie van de NalatenschapsMakelaar’.

In sommige situaties wordt de symphatieke Amsterdamse benoemd tot executeur testamentair; dan is zij belast met de volledige afwikkeling van een nalatenschap. Ze beheert de financien, zorgt dat het huis van de overleden leeg opgeleverd wordt en regelt belastingzaken. ‘Natuurlijk kan ik dat niet allemaal in mijn eentje’, lacht Carla. ‘Ik heb een enorm netwerk van specialisten om mij heen verzameld zoals bijvoorbeeld fiscalisten, notarissen, makelaars, boedelbedrijven, taxateurs en verder roep ik regelmatig de hulp in van Sander van der Meer die mij helpt met het afwikkelen van alle zaken m.b.t. computerbestanden, mobiele telefoons e.d.’.

Het werk lijkt mij behoorlijk belastend en emotioneel; je grijpt diep in op het leven van mensen die met een overlijden geconfronteerd worden of gaan worden. Carla denkt even na en zegt dan: ‘Dat klopt, ik maak dingen mee die me echt raken. Bijvoorbeeld de zaak van een dame in het hospice. Haar familie zat met zoveel vragen; zij kwamen bijna niet aan het afscheid toe. Hen heb ik kunnen geruststellen, zaken uit handen kunnen nemen en alvast dingen in gang kunnen zetten. Zo hadden zij de tijd om de laatste weken met hun dierbare samen te kunnen zijn. Ik heb de dame in kwestie nooit ontmoet, dat hoeft ook niet. Ik kon de familie helpen; daar deed ik het voor’. Dan haalt ze een andere opdracht aan: een ogenschijnlijk negatieve erfenis bleek toch een fors bedrag op te leveren. ‘De erfgenamen waren verre neven en nichten van de overledene. Ze waren opgespoord door de overheid, die zorgdraagt voor onbeheerde nalatenschappen, en vroegen mij om hulp. Ik heb ze kunnen vertellen dat hen een leuke erfenis te wachten stond. Dat was wel heel bijzonder’.

Carla vertelt me dat haar werk haar inzicht heeft gebracht. ‘Het belang dat je je zaken goed regelt voor als je er niet meer bent, is groot. Het kan zoveel rust brengen als je weet dat je je nabestaanden met duidelijkheid achterlaat. Ik raad iedereen dan ook aan dit al bij leven vast te leggen. Ook daarvoor kun je overigens een NalatenschapsMakelaar inschakelen’.

Ze haast zich erbij te vermelden dat dit niet voor iedereen weggelegd. ‘Er zijn mensen die gewoonweg niet in staat zijn zoiets te regelen of het te kunnen betalen. Of mensen die het door allerlei andere omstandigheden niet meer kunnen behappen. Maar ach, in die uitzonderlijke gevallen wordt het dan uiteindelijk ook wel weer opgelost; ik vind in ieder geval dat ik altijd moet kunnen helpen. Iedereen verdient een zorg minder in moeilijke tijden’.