Henk Seerden

Overleden in Stiens: 31-12-2008
Leeuwarder Courant

Overlijdensbericht