Door: Team Mensenlinq in Nieuws

Oorlogsheld Kenneth Mayhew (104) overleden

De oudste nog levende Ridder Militaire Willems-orde Kenneth Mayhew is niet meer. De Britse veteraan overleed op 104-jarige leeftijd thuis in Norfolk.

Mayhew was een boerenzoon die zich direct na het uitbreken van de oorlog meldde bij het leger. Aan de befaamde militaire academie van Sandhurst volgde hij een officiersopleiding. Als onderdeel van het Suffolk regiment maakte de jonge luitenant zowel D-day als de zware gevechten later tijdens de Franse campagne rond Caen mee.

Na promotie tot kapitein nam Kenneth Mayhew deel aan de operatie Market Garden in ons land. Hij raakte twee keer gewond tijdens gevechten rond Weert, maar bleef terugkeren bij zijn onderdeel. Zo kon hij deelnemen aan de fel bevochten bevrijding van Overloon en Venray. Pas na de derde maal dat hij gewond raakte, werd de ridder in februari 1945 geëvacueerd naar Groot-Brittannië waar hij het einde van de oorlog meemaakte.

Voor zijn bijdrage aan de slag om Venray en Overloon werd Mayhew geridderd. Hij had – zo staat er in het koninklijk besluit hem deze onderscheiding toe te kennen – ‘tijdens de gevechten ter bevrijding van het bezette Nederlandsche grondgebied zich onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw. Daarbij herhaaldelijk blijk gegeven van buitengewone plichtsbetrachting en groot doorzettingsvermogen, en in alle opzichten, door een loffelijk voorbeeld, een inspiratie geweest voor allen in die roemvolle dagen.’

Contact

De Brit verliet direct na de oorlog het leger en werd ondernemer. Hij verkocht kunstmest en begon een transportbedrijf. Met het land dat hem zijn hoogste militaire onderscheiding toekende hield Mayhew volgens kanselier van het Kapittel der Militaire Willems-Orde Henk Morsink tot in de jaren tachtig nauw contact. Hij kwam naar herdenkingen en bezocht onder andere bijeenkomsten van prins Bernhard. Na een verhuizing kwam Mayhews nieuwe adres niet goed door bij Defensie en stokte het contact. Niemand wist het zeker, maar het vermoeden bestond dat de ridder in stilte was overleden.

Toen hij in 1994 in Venray bij een herdenking werd gespot terwijl hij zijn onderscheiding droeg, werd het contact hersteld. Tot ieders grote genoegen, volgens generaal-majoor b.d. Morsink. Hij leerde hem kennen als een bijzonder bescheiden mens en zag dat de veteraan er enorm van genoot weer in Nederland te zijn met zijn oude makkers. Via het kapittel werd Mayhew ook weer uitgenodigd voor plechtigheden waar hij als drager van de onderscheiding volgens protocol een belangrijke gast was.

Zo was de Brit aanwezig bij de ridderslag van commando Gijs Tuinman. Hij had met hem en zijn collega Marco Kroon een goed contact. Kroon zegt erg verdrietig te zijn nu de Brit er niet meer is. ,,Kenneth was als één van de mannen die 6 juni 1944 echt op Sword Beach stonden mijn held. Hij was tegelijkertijd warm en altijd vrolijk. Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is, maar ik ben erg dankbaar en trots dat ik hem heb gekend. Mijn troost is dat hij er zelf klaar voor was. Hij had er vrede mee.”

Generaal Morsink constateert dat met Mayhews overlijden de oude generatie ridders uit de Tweede Wereldoorlog en de periode er kort na niet meer is. ,,Gelukkig heeft Kenneth Mayhew nog veel contact kunnen hebben met de nieuwe ridders. De verstandhouding met hen was goed. Je zag dat ze elkaar begrepen, ook al kwamen ze uit andere tijden. Dat vond ik mooi. Hij vervulde een brugfunctie tussen zijn generatie en de volgende. Het is iets wat hij met veel plezier en inzet tot het einde toe heeft gedaan.”

Bron: De Telegraaf. Geplaatst 14-5-2020

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het:herinerhen
HerinnerHen Blijvend in herinnering

We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend. Mensenlinq plaatst hun verhaal en foto in een dag- of weekblad en ook op de site van Mensenlinq.

Uitvaart Cake of champagne na de uitvaart?

Cake of champagne na de uitvaart?
Wat zijn de alternatieven en trends.

In memoriam Jannes Berghuis, de lieve jongen die zomaar viel

Jannes Berghuis bezat een hele batterij notitieboekjes.
Daarin schreef hij, in een net, cursief handschrift. Over wat hij meemaakte op zijn reizen. Over hoe je kon zien of een vis ziek was of gezond. Over wat hij wilde worden na zijn studie. Over wie hij wilde worden. Niet iemand die hele dagen in een laboratorium slijt, zo ver was hij in elk geval. Nee, hij wilde betekenis hebben. De wereld een beetje beter en mooier maken.

Rouw Senang

Het is nog vroeg als ik gerommel hoor in de keuken. Kleine kindervoetjes stommelen vervolgens de trap op. Mijn vriendin opent de deur van de slaapkamer en gebaart me dat ik moet doen alsof ik slaap. Ik doe snel mijn ogen dicht en hoor mijn kleine schat zachtjes tegen haar mama zeggen: ‘Ssttt, papa slaapt […]

In memoriam Boek als levend monument voor 102.000 oorlogsslachtoffers

2017 stond voor onderzoeker José Martin van Herinneringscentrum Kamp Westerbork in het teken van een monsterklus. Het afgelopen jaar werkte ze aan De 102.000 Namen: een monument voor alle vanuit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, Sinti en Roma.

Voorbereiden op later Resomeren. Een duurzaam alternatief voor begraven en cremeren

Iedereen weet dat hij vroeg of laat zal overlijden. Het is niet verkeerd om eens na te denken over je dood en om erover te praten met je familie. Wil je na je dood je lichaam laten cremeren, begraven of afstaan aan de wetenschap? Voor wie twijfelt: over een paar jaar zou je zomaar eens een extra optie kunnen krijgen. En die is nog duurzaam ook.

Rouw Hulp voor nabestaanden van wie dierbare uit leven gestapt is

Hoe moet je verder met je leven als een dierbare daaruit is gestapt? Met die vraag worstelen tal van mensen van wie de partner, een familielid of een vriend zelfmoord heeft gepleegd. De Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe wil hen helpen.

Coaching Een loopbaantraject doorlopen tijdens rouw, kan dat?

Hij moest verder met zijn twee jonge kinderen nadat hij zijn vrouw was verloren aan die verschrikkelijke ziekte. In mijn vorige blog beschreef ik dat hij zijn werk kon hij niet meer naar behoren kon uitvoeren. Na vele gesprekken met zijn rouwbegeleider heeft hij samen met zijn werkgever besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Nu […]

Rouw Back to normal na een overlijden

Mam, mogen we weer naar school? Naar school, huh? Dat hoeft echt niet hoor!

In memoriam Drentse zakenman Peter Langendijk was gezien in de jetset maar eindigde als zwerver

Hij woonde in die jaren ’80 en ’90 inderdaad in die provincie, maar ondernemer Peter Langendijk werd in 1942 geboren in Beverwijk. Hij maakte faam met het opkopen en reorganiseren van slecht lopende bedrijven die onder zijn hoede weer winstgevend werden. Het maakte hem tot een geziene figuur in de jetset. Vorige week zondag overleed hij aan een hartstilstand, na een bestaan als zwerver dat volgde op zijn succesjaren als zakenman.