Door: Team Mensenlinq in Nieuws

Kamerleden praten over rouwverlof: ‘Er is tijd nodig om te wennen’

Tweede Kamerleden praten vanmiddag over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Op dit moment is er geen verlof na het overlijden van een gezinslid. Een petitie die hiervoor pleit is inmiddels bijna 80.000 keer ondertekend.

Maar ondernemersverenigingen staan niet te springen om zo’n rouwverlof.

Marleen Oostendorp-Lancee werd op haar 37e weduwe na een kort ziekbed van haar man, beschrijft ze in een brief aan de Kamerleden. “Ik bleef achter met een tweeling van toen 5 jaar en een baby van 9 weken.”

Oostendorp-Lancee is een van de getroffenen die meedoet aan het rondetafelgesprek tussen de Kamerleden, (ervarings)deskundigen en belangenorganisaties. Het moet de Tweede Kamer een beter inzicht geven in de gevolgen van rouwverwerking op het werk.

“Alles is anders, er moet veel geregeld worden, er is tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Bij geboorte is daar in de wet in voorzien. Bij overlijden niet”, schrijft Oostendorp-Lancee. “Op dit moment is arbeidsongeschiktheid/ziekteverzuim de enige ‘oplossing’. En is men afhankelijk van een flexibele werkgever en begripvolle bedrijfsarts. Deze willekeur is onwenselijk.”

Verlof België uitgebreid

Vakbond CNV pleit voor een rouwverlof van 10 dagen. Zo’n verlof geldt sinds dit jaar al in België. Eerder kregen Belgen 3 dagen verlof na het overlijden van een gezinslid. Ook in de Tweede Kamer bereiden verschillende partijen een wetsvoorstel voor om een rouwverlof mogelijk te maken.

Uit een Kamerbrief van dit jaar blijkt dat meer Europese landen zo’n verlof hebben:

Rouwverlof in andere landen

LAND AANTAL DAGEN BETAALD?
België: 10 dagen (3 dagen verplicht tussen overlijden en uitvaart, overige 7 dagen vrij opnemen
binnen 1 jaar na overlijden)
Ja
Portugal: 2 of 5 dagen, afhankelijk van de relatie tot overledene; 14 tot 30 dagen onbetaald verlof
voor een miskraam of beëindiging van zwangerschap om medische redenen
Ja
Spanje: 2 dagen, eventueel uitgebreid tot 4 dagen wanneer nabestaande moet reizen naar uitvaart Ja
Slovenië: 1 dag (in meeste collectieve afspraken aangevuld tot 3 dagen) Ja
Frankrijk: 3 dagen voor partner, ouder, broer/zus, 5 dagen voor kind Ja
Litouwen: Tot 5 dagen Nee

In Nederland krijgen sommige werknemers al wel rouwverlof. Zij hebben daar dan recht op op grond van de cao van hun sector. In 2017 was in negen cao’s een verlofregeling opgenomen, in 2019 waren dat er al zestien. “Het is neemt toe”, zegt een woordvoerder van CNV. “Maar uiteindelijk wil je een wettelijk rouwverlof als vangnet. Dan geldt het voor alle werknemers.”

Werkgevers: wirwar van regelingen

Een van de bedrijven die al bijna tien jaar rouwverlof geeft aan de eigen werknemers is uitvaartverzorger Monuta. “Een van de redenen om (flexibel) rouwverlof te bieden als werkgever is – naast het ruimte geven voor rouw – het voorkomen van langdurig uitval na een verlies in het gezin”, schrijft topman Quinten Fraai aan de Kamerleden. “Door meteen te investeren in tijd zorgt een werkgever uiteindelijk voor betrokken en vitale werknemers die minder lang uit de running zijn, omdat ze aan rouwverwerking toekomen.”

Monuta adviseert een rouwverlof van zes weken, waarvan vier weken flexibel ingezet mogen worden. Maar andere ondernemers staan minder te springen om een verplicht rouwverlof. In brieven aan de Kamerleden ontraden de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en ondernemersverenging ONL een wettelijk verlof.

De werkgeversclubs zeggen dat er al voldoende manieren zijn om verlof op te nemen, zoals bijvoorbeeld calamiteitenverlof, ziekteverzuim of het gebruik van het persoonlijk keuzebudget. Bovendien wijzen ze op de financiële lasten voor ondernemers die samenhangt met de ‘wirwar van verlofregelingen.’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de implicaties van rouw op werk. Hierin wordt ook het rouwverlof meegenomen. De uitkomsten van dat onderzoek gaan eind januari naar de Tweede Kamer.

Bron: NOS. Geplaatst 9-12-2021

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het:herinerhen
HerinnerHen Blijvend in herinnering

We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend. Mensenlinq plaatst hun verhaal en foto in een dag- of weekblad en ook op de site van Mensenlinq.

Uitvaart Cake of champagne na de uitvaart?

Cake of champagne na de uitvaart?
Wat zijn de alternatieven en trends.

In memoriam Zuster Paulo, de laatste non van Groningen

Met kleine passen beende Zuster Paulo dag in dag uit door de binnenstad van Groningen. Ze woonde in het Sint Anthony Gasthuis, het hofje tegenover het politiebureau aan de Rademarkt. Vanuit haar woninkje ging ze dagelijks naar de Jozefkerk om er te bidden, naar de mis te gaan of om er schoon te maken. Tot op hoge leeftijd was zuster Paulo de aanvoerder van de poetsploeg van de kerk.

Achter de deuren van de dood De monumentenontwerper

Er hangt een zweem van mysterie en onbekendheid rondom het werken in de uitvaartbranche. Alles rondom de dood is sowieso voor veel mensen een lastig onderwerp, laat staan als je er je beroep van hebt gemaakt. Wat beweegt iemand om het laatste afscheid van een persoon als werkterrein te hebben? Wat houdt het vak in? […]

Voorbereiden op later Erik werkt voor Stichting Wensambulance Noord-Nederland: ‘De dankbaarheid van mensen is grandioos om te horen’

Een laatste wens in vervulling zien gaan is iets wat veel mensen verlangen. Erik Roelfsema wil er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Hij kwam door zijn werk als ambulancechauffeur in aanraking met Wensambulance Noord-Nederland en werd al snel wenscoördinator. Erik: ,,Mijn werk als ambulancechauffeur is mijn passie geworden. Dat ik dit in mijn vrije tijd kan doen is dan erg leuk, maar het vraagt wel veel. De voldoening die het geeft is allemaal waard!’’

In memoriam Jan van Akke, kleurrijk verteller

Wanneer krant of tv weer eens naar Terschelling afreisde om over het oorspronkelijke eilander leven te berichten, dan moest het al raar lopen als ze niet bij Jan Zorgdrager in Hoorn terechtkwamen. Hij was de verteller bij uitstek van kleurrijke verhalen over zaken als het kerkelijk leven, de burenorganisatie in de oostelijke dorpen en de eilander natuur.

In memoriam Bé Wierenga, koning van de Lauwers en ’t oostelijke wad

Tijd van Leven beschrijft het gepasseerde bestaan van mensen met een bijzonder verhaal. Vandaag Bé Wierenga, visser uit Usquert.

Het was een gewone dinsdag. En het was niet eens zulk slecht weer, alleen beetje deining uit het Noorden. De garnalenkotter ZK37 was via het Kaigat naar buiten gevaren om boven Schiermonnikoog te gaan vissen. De vangst was tot dan toe wat tegengevallen: schrale boxjes garnalen met zwemkrabbetjes en wijting. Verder naar het oosten zou het beter zijn.

In memoriam Vier het leven, dat was Fred Ootjers

Fred Ootjers stond op 4 december 2019 op en mis was het. Een gescheurde aorta, niet op één plek, op meerdere plaatsen in het lichaam. Dat wisten hij en zijn vrouw Miriam op dat moment niet. Ze hadden wel meteen door dat er iets ernstigs was. Een paar uur later in het ziekenhuis kwam de mededeling dat de specialisten niks meer voor hem konden doen.

Rouw Op 2 november is het Allerzielen? Wat is dat?

Op 2 november wordt weer Allerzielen gevierd. Door katholieken, maar ook door steeds meer anderen. Begin deze eeuw leek Allerzielen in ons land een rooms-katholieke gedenkdag op z’n retour. Maar de laatste jaren grijpen ook steeds meer niet-katholieken de dag aan als een moment om stil te staan bij overledenen. Of om, zoals steeds vaker gezegd wordt, het leven van geliefden te vieren.

In memoriam Met het overlijden van Hieke de Hullu komt een einde aan de twee-eenheid

Tijd van Leven beschrijft het gepasseerde bestaan van mensen met een bijzonder verhaal. Vandaag Hieke de Hullu (1933-2019) uit Oosterhesselen.