Terug
Blog

Dementievriendelijke uitvaart: Afscheid met zorg

uitvaart dementievriendelijk

Afscheid nemen van een geliefde na een lang leven samen is een van de meest intense en moeilijke momenten in het leven. Wanneer de achterblijvende persoon een vorm van dementie heeft, wordt dit proces nog complexer en uitdagender. Dementievriendelijke uitvaarten zijn daarom essentieel om ervoor te zorgen dat ook mensen met dementie op een respectvolle en betekenisvolle manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.

De complexiteit van dementie en rouw

Mensen met dementie beleven, registreren en onthouden momenten anders dan anderen. Het besef van de dood en het verlies kan vervagen, maar het intuïtieve gevoel van emoties zoals liefde, verdriet, en vreugde blijft altijd bestaan. Deze oergevoelens zijn diep geworteld en kunnen niet volledig verdwijnen, hoewel de uiting ervan bemoeilijkt wordt door de dementie. Zo kan een persoon met dementie bijvoorbeeld een bekende niet meer herkennen, maar wel gerustgesteld worden door diens stem of aanwezigheid.

Een persoonlijke benadering

Wanneer een naaste van de overledene een vorm van dementie heeft, kun je ervoor kiezen een uitvaartverzorger in te schakelen die dementievriendelijke uitvaarten verzorgt. Samen met de familie wordt gekeken naar de meest waardevolle en herkenbare elementen uit het leven van de overledene. Dit kunnen muziek, voorwerpen, locaties, geuren, en zelfs smaken zijn die betekenis hebben gehad in hun leven. Dit is een van de onderdelen van dementievriendelijke uitvaarzorg. Bij dementievriendelijke uitvaarten draait alles om het afstemmen van prikkels, momenten en situaties op wat de persoon met dementie aankan. Dit vraagt om maatwerk en een persoonlijke benadering en onderstreept ook de toegevoegde waarde van een uitvaartverzorger die zich richt op dementievriendelijke uitvaarten.

Praktische tips voor een dementievriendelijke uitvaart

Zoals hiervoor beschreven is het toevoegen van herkenbare elementen essentieel voor de dementerende. Hieronder staan een aantal praktische tips opgesomd.

  • Muziek en geluiden: Kies muziek die de persoon met dementie nog herkent en die positieve herinneringen oproept.
  • Bekende voorwerpen en geuren: Breng voorwerpen mee die een emotionele betekenis hebben en vertrouwde geuren die geruststellen.
  • Begeleiding en veiligheid: Zorg voor de aanwezigheid van vertrouwde personen en eventueel zorgmedewerkers om de persoon met dementie te ondersteunen.
  • Rust en duidelijkheid: Vermijd een overdaad aan prikkels. Houd de omgeving rustig en voorspelbaar.
  • Tastbare herinneringen: Foto’s en videobeelden kunnen helpen, mits ze niet voor verwarring zorgen. Dit hangt af van het stadium van dementie.

De betekenis van betrokkenheid

Het betrekken van een persoon met dementie bij een uitvaart is meer dan de moeite waard. Hoewel de interpretatie van de gebeurtenis anders kan zijn, biedt het hen de kans om op hun manier afscheid te nemen en hun emoties te verwerken. Dit vereist geduld en een goed begrip van hun behoeften en mogelijkheden op dat moment.

Het belang van afscheid

Iedereen verdient de kans om afscheid te nemen, ook mensen met dementie. Dementievriendelijke uitvaarten vragen om zorgvuldige planning en een diepgaande persoonlijke benadering. Door een dementievriendelijke uitvaartverzorger in te schakelen, zorg je ervoor dat iemand met dementie niet wordt buitengesloten in het rouwproces. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen wat mogelijk is en wat nodig is om een waardig en respectvol afscheid te waarborgen.